شما خودرویی انتخاب نکرده اید!

کوئل بوش - 0221504470

 • سازنده: بوش (BOSCH)
 • شماره قطعه: 0 221 504 470
 • وضعیت قطعه: آکبند
 • وضعیت اصالت: اصلی
قیمت: 3,000,000 تومان
1 عدد موجود

خودرو های سازگار با این قطعه

 •  سری 6 گرن کوپه (F06) -  650 i - (2012-2018) - 8 [سیلندر] - 449[اسب بخار]/330[کیلو وات]
 •  X6 (E71, E72) -  xDrive 50 i - (2008-2014) - 8 [سیلندر] - 408[اسب بخار]/300[کیلو وات]
 •  X6 (E71, E72) -  xDrive 35 i - (2008-2014) - 6 [سیلندر] - 306[اسب بخار]/225[کیلو وات]
 •  سری 7 (F01, F02, F03, F04) -  750 i, Li - (2008-2012) - 8 [سیلندر] - 408[اسب بخار]/300[کیلو وات]
 •  X5 (F15, F85) -  xDrive 50 i - (2013-2018) - 8 [سیلندر] - 449[اسب بخار]/330[کیلو وات]
 •  X5 (E70) -  xDrive 50 i - (2010-2013) - 8 [سیلندر] - 408[اسب بخار]/300[کیلو وات]
 •  سری 6 کروک (F12) -  M6 - (2012-2018) - 8 [سیلندر] - 560[اسب بخار]/412[کیلو وات]
 •  سری 3 کوپه (E92) -  335 i - (2006-2013) - 6 [سیلندر] - 306[اسب بخار]/225[کیلو وات]
 •  سری 7 (F01, F02, F03, F04) -  740 i, Li - (2008-2012) - 6 [سیلندر] - 326[اسب بخار]/240[کیلو وات]
 •  سری 3 کروک (E93) -  335 i - (2006-2013) - 6 [سیلندر] - 306[اسب بخار]/225[کیلو وات]
 •  سری 6 کروک (F12) -  M6 - (2012-2018) - 8 [سیلندر] - 560[اسب بخار]/412[کیلو وات]
 •  سری 6 کوپه (F13) -  640 i - (2011-2017) - 6 [سیلندر] - 320[اسب بخار]/235[کیلو وات]
 •  X5 (E70) -  xDrive 50 i - (2010-2013) - 8 [سیلندر] - 408[اسب بخار]/300[کیلو وات]
 •  سری 7 (F01, F02, F03, F04) -  730 i, Li - (2009-2015) - 6 [سیلندر] - 258[اسب بخار]/190[کیلو وات]
 •  سری 5 (F10) -  520 i - (2011-2016) - 4 [سیلندر] - 184[اسب بخار]/135[کیلو وات]
 •  سری 5 (F10) -  528 i - (2011-2016) - 4 [سیلندر] - 245[اسب بخار]/180[کیلو وات]
 •  X1 (E84) -  sDrive 20 i - (2011-2015) - 4 [سیلندر] - 184[اسب بخار]/135[کیلو وات]
 •  X3 (F25) -  xDrive 20 i - (2011-2017) - 4 [سیلندر] - 184[اسب بخار]/135[کیلو وات]
 •  سری 3 (F30, F80) -  328 i - (2011-2018) - 4 [سیلندر] - 245[اسب بخار]/180[کیلو وات]
 •  سری 5 (F10) -  523 i - (2010-2011) - 6 [سیلندر] - 204[اسب بخار]/150[کیلو وات]
 •  سری 3 (E46) -  330 i - (2000-2005) - 6 [سیلندر] - 231[اسب بخار]/170[کیلو وات]
 •  سری 3 (E46) -  320 i - (2000-2005) - 6 [سیلندر] - 170[اسب بخار]/125[کیلو وات]
 •  سری 3 (E46) -  325 i - (2000-2005) - 6 [سیلندر] - 192[اسب بخار]/141[کیلو وات]
 •  سری 3 (E46) -  325 xi - (2000-2005) - 6 [سیلندر] - 192[اسب بخار]/141[کیلو وات]
 •  سری 3 (E46) -  318 i - (2001-2005) - 4 [سیلندر] - 143[اسب بخار]/105[کیلو وات]
 •  سری 5 (E60) -  520 i - (2003-2010) - 6 [سیلندر] - 170[اسب بخار]/125[کیلو وات]
 •  سری 6 کوپه (E63) -  630 i - (2004-2007) - 6 [سیلندر] - 258[اسب بخار]/190[کیلو وات]
 •  سری 6 کروک (E64) -  630 i - (2004-2007) - 6 [سیلندر] - 258[اسب بخار]/190[کیلو وات]
 •  سری 3 (E90) -  320 i - (2004-2007) - 4 [سیلندر] - 150[اسب بخار]/110[کیلو وات]
 •  سری 3 (E90) -  325 i - (2004-2011) - 6 [سیلندر] - 218[اسب بخار]/160[کیلو وات]
 •  سری 3 (E90) -  330 i - (2004-2011) - 6 [سیلندر] - 258[اسب بخار]/190[کیلو وات]
 •  سری 7 (E65, E66, E67) -  740 i, Li - (2005-2008) - 8 [سیلندر] - 306[اسب بخار]/225[کیلو وات]
 •  سری 5 (E60) -  525 i - (2005-2009) - 6 [سیلندر] - 218[اسب بخار]/160[کیلو وات]
 •  سری 5 (E60) -  540 i - (2007-2009) - 8 [سیلندر] - 306[اسب بخار]/225[کیلو وات]
 •  سری 7 (E65, E66, E67) -  730 i, Li - (2005-2008) - 6 [سیلندر] - 258[اسب بخار]/190[کیلو وات]
 •  سری 3 کوپه (E92) -  335 i - (2006-2013) - 6 [سیلندر] - 306[اسب بخار]/225[کیلو وات]
 •  سری 3 کوپه (E92) -  330 i - (2006-2010) - 6 [سیلندر] - 272[اسب بخار]/200[کیلو وات]
 •  X5 (F15, F85) -  xDrive 50 i - (2013-2018) - 8 [سیلندر] - 449[اسب بخار]/330[کیلو وات]
 •  سری 3 کروک (E93) -  330 i - (2007-2013) - 6 [سیلندر] - 272[اسب بخار]/200[کیلو وات]
 •  سری 3 کروک (E93) -  335 i - (2006-2013) - 6 [سیلندر] - 306[اسب بخار]/225[کیلو وات]
 •  سری 3 (E90) -  325 i - (2007-2011) - 6 [سیلندر] - 218[اسب بخار]/160[کیلو وات]
 •  سری 3 (E90) -  330 i - (2007-2011) - 6 [سیلندر] - 272[اسب بخار]/200[کیلو وات]
 •  سری 5 (E60) -  520 i - (2007-2009) - 4 [سیلندر] - 170[اسب بخار]/125[کیلو وات]
 •  سری 3 (F30, F80) -  320 i - (2012-2018) - 4 [سیلندر] - 184[اسب بخار]/135[کیلو وات]
 •  سری 7 (F01, F02, F03, F04) -  740 i, Li - (2008-2012) - 6 [سیلندر] - 326[اسب بخار]/240[کیلو وات]
 •  سری 7 (F01, F02, F03, F04) -  750 i, Li - (2008-2012) - 8 [سیلندر] - 408[اسب بخار]/300[کیلو وات]
 •  X6 (E71, E72) -  xDrive 35 i - (2008-2014) - 6 [سیلندر] - 306[اسب بخار]/225[کیلو وات]
 •  X6 (E71, E72) -  xDrive 50 i - (2008-2014) - 8 [سیلندر] - 408[اسب بخار]/300[کیلو وات]
 •  X3 (E83) -  xDrive 25 i - (2008-2010) - 6 [سیلندر] - 218[اسب بخار]/160[کیلو وات]
 •  X3 (E83) -  xDrive 30 i - (2008-2010) - 6 [سیلندر] - 272[اسب بخار]/200[کیلو وات]
 •  سری 3 (E90) -  320 i - (2007-2011) - 4 [سیلندر] - 156[اسب بخار]/115[کیلو وات]
 •  X3 (F25) -  xDrive 35 i - (2010-2017) - 6 [سیلندر] - 306[اسب بخار]/225[کیلو وات]
 •  X1 (E84) -  sDrive 18 i - (2010-2015) - 4 [سیلندر] - 150[اسب بخار]/110[کیلو وات]
 •  X3 (F25) -  xDrive 28 i - (2012-2017) - 4 [سیلندر] - 245[اسب بخار]/180[کیلو وات]
 •  سری 3 کوپه (E92) -  320 i - (2007-2013) - 4 [سیلندر] - 156[اسب بخار]/115[کیلو وات]
 •  سری 1 (E87) -  118 i - (2006-2011) - 4 [سیلندر] - 143[اسب بخار]/105[کیلو وات]
 •  سری 1 (E87) -  120 i - (2007-2011) - 4 [سیلندر] - 170[اسب بخار]/125[کیلو وات]
 •  سری 4 کروک (F33, F83) -  428 i - (2013-2017) - 4 [سیلندر] - 245[اسب بخار]/180[کیلو وات]
 •  سری 6 گرن کوپه (F06) -  640 i - (2012-2018) - 6 [سیلندر] - 320[اسب بخار]/235[کیلو وات]
 •  سری 6 گرن کوپه (F06) -  650 i - (2012-2018) - 8 [سیلندر] - 449[اسب بخار]/330[کیلو وات]
 •  سری 5 (E60) -  520 i - (2007-2010) - 4 [سیلندر] - 156[اسب بخار]/115[کیلو وات]
 •  سری 3 کروک (E93) -  320 i - (2007-2013) - 4 [سیلندر] - 156[اسب بخار]/115[کیلو وات]
 •  سری 4 کوپه (F32, F82) -  428 i - (2013-2017) - 4 [سیلندر] - 245[اسب بخار]/180[کیلو وات]
 •  سری 4 کروک (F33, F83) -  428 i xDrive - (2014-2016) - 4 [سیلندر] - 245[اسب بخار]/180[کیلو وات]
 •  سری 4 گرن کوپه (F36) -  428 i - (2014-2016) - 4 [سیلندر] - 245[اسب بخار]/180[کیلو وات]
 •  X4 (F26) -  xDrive 28 i - (2014-2018) - 4 [سیلندر] - 245[اسب بخار]/180[کیلو وات]
 •  سری 5 (E60) -  530 i - (2007-2009) - 6 [سیلندر] - 272[اسب بخار]/200[کیلو وات]
 •  سری 6 کوپه (E63) -  630 i - (2007-2010) - 6 [سیلندر] - 272[اسب بخار]/200[کیلو وات]
 •  سری 6 کروک (E64) -  630 i - (2007-2010) - 6 [سیلندر] - 272[اسب بخار]/200[کیلو وات]
 •  سری 5 (F10) -  530 i - (2010-2013) - 6 [سیلندر] - 258[اسب بخار]/190[کیلو وات]

پارت نامبرها

جزئیات

آیا به دنبال یک کوئل بی ام و، مینی، دی اس، سیتروئن و یا پژو هستید با احتراق مطمئن و کارایی بالا؟ اگر چنین است، ممکن است بخواهید کوئل بوش (BOSCH) را در نظر بگیرید. این کویل احتراق برای مطابقت یا فراتر از مشخصات تجهیزات اصلی طراحی شده است و اتصال الکتریکی عالی، پایداری مکانیکی و محافظت در برابر خوردگی را ارائه می دهد. همچنین نصب آسان زیرا بدون هیچ گونه تغییری مستقیماً در سیستم احتراق موجود وسیله نقلیه قرار می گیرد. کویل بوش اصلی ولتاژ پایین را به ولتاژ سیستم جرقه زنی بالا تبدیل می کند و جرقه الکتریکی ایجاد می کند که سوخت را در موتور مشتعل می کند. این منجر به یک فرآیند احتراق روان و کارآمد که باعث کاهش مصرف سوخت و در نهایت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای می شود. با انتخاب کوئل اصلی بوش (BOSCH) می توانید از مزایای زیر بهره مند شوید: + بهبود عملکرد استارت سرد + عملکرد بهینه موتور + افزایش قدرت موتور + افزایش گشتاور موتور + افزایش طول عمر موتور + کاهش صدای موتور + کاهش لرزش موتور اگر قصد دارید سیستم جرقه زنی خود را با کویل بوش ارتقا دهید، می توانید آن را به صورت آنلاین از وب سایت ما سفارش دهید. بیشتر از این منتظر نباش همین امروز کوئل بوش اصل را در یدکدون سفارش دهید و تفاوت عملکرد خودروی خود را تجربه کنید.

پرسش و پاسخ (0)

پرسشی یافت نشد

نظرات و بررسی کاربران(0)

5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
مرتب سازی براساس :
جدیدترین

بررسی یافت نشد

حق ناشر©2024برای هوشمندسازان ساعد محفوظ است
شتابسپ (درگاه بانک سامان)
اینماد